Omega Computer
 
o firmie | oferta | kontakt | autoryzacje | cennik | inne
 

SM BOSS
Zintegrowany System Do zarządzania Średnią firmą

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI

Dzięki wymianie informacji między modułami SM-BOSSa raz wpisane dane są dostępne w pozostałych modułach, np. dane o kliencie są widziane w modułach: KONTRAHENCI, ZAKUP, SPRZEDAŻ, FINANSE, ROZRACHUNKI, KASA/BANK. Jeśli klient dokonał wcześniej jakiejkolwiek transakcji z Twoją firmą, system podpowie (na życzenie) jego dane już po wpisaniu kilku pierwszych liter jego symbolu, jak również dyskretnie wskaże stan wszelkich rozliczeń finansowych między Wami. Jeżeli przygotowywana faktura dotyczy realizacji wcześniej złożonego za- mówienia zarejestrowanego w systemie, SM-BOSS wystawi ją momentalnie. W innym przypadku pomoże Ci system podpowiedzi, ułatwiający szybkie odnalezienie pożądanego towaru według jego nazwy lub indeksu.

W każdej chwili SM-BOSS może dostarczyć informacji o wielkości obrotów Twojej firmy jak również o rentowności sprzedaży - według indeksów, grup towarowych, klientów lub faktur, w danym okresie czasu

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

SM-BOSS jest systemem elastycznym, uwzględniającym specyfikę Twojej firmy. Możesz go traktować jako pełną dokumentację działalności przedsiębiorstwa, która jest na bieżąco prowadzona w różnych miejscach firmy. Moduły oczywiście pracują na oddzielnych stanowiskach, ściśle ze sobą współpracując. Dostęp do tych informacji można dostosować do zakresu uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników. Hasła zabezpieczą Twoje dane przed ingerencją osób niepowołanych. Dzięki GENERATOROWI DOWODÓW KSIĘGOWYCH możesz precyzyjnie określić jakie dane i w jaki sposób mają być zaksięgowane. Jeżeli pod koniec dnia pracy wykorzystasz funkcję KONIEC DNIA, SM-BOSS dostarczy Ci codziennie raport o aktualnym stanie firmy. W zestawieniu otrzymasz bieżące informacje między innymi o rozliczeniu zapłat, nie zatwierdzonych fakturach, zapasach magazynowych powyżej maksimum i poniżej minimum, jak również wskaże Ci największych dłużników

SPRAWNA OBSŁUGA KLIENTA

SM-BOSS to rozbudowana informacja o Twoich klientach, dostawcach, towarach oraz ułatwiony system ich odszukiwania. "Gorące klawisze" pozwolą Ci na płynne przejścia między różnymi rejestrami systemu. Jednakowa szata graficzna modułów SM-BOSSa sprawia, iż komunikacja z programem jest banalnie prosta. Codzienne zmiany kursów walut, podatków, kosztów zakupu nie stanowią problemu. Moduł CENNIK pozwala na szybkie kalkulacje cen pojedynczych produktów lub określonej ich grupy oraz wydrukowanie aktualnego cennika. Przyciśnięcie klawisza powoduje wydruk faktury, wygenerowanie WZ, PZ lub zaksięgowanie wystawionego dokumentu. Wszystkie wymienione cechy oraz aktualna wiedza o wpływających i realizowanych zamówieniach sprawiają, że każdy Twój kontrahent może być obsłużony sprawnie i szybko

SM-BOSS JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWNYMI

SM-BOSS jest systemem zgodnym z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- o ubezpieczeniach społecznych,
- o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- o rachunkowości,
- o podatku dochodowym,
- o podatku VAT.

Na bieżąco uwzględniamy w naszym systemie wszelkie zmiany prawa.
Zmienią się przepisy? - razem z nimi zmieni się SM-BOSS

SM-BOSS JEST STALE ROZWIJANYM PRODUKTEM

SM-BOSS jest systemem zgodnym z obowiązującymi przepisami i na bieżąco uwzględniającym wszelkie zachodzące w nich zmiany.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu klientów przygotowano programy: SM-BOSS PRODUKCJA oraz OBSŁUGA DRUKAREK FISKALNYCH, które mogą być dołączane do systemu. Stając się właścicielem SM-BOSSa, otrzymujesz wygodną w użyciu instrukcję obsługi. Będziesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach firmy Great Plains.


"SM-BOSS (...) uwzględnia wymogi wszystkich działów przedsiębiorstwa - od magazynu i sprzedaży, przez kadry, księgowość i wszystkie rozliczenia finansowe, do zestawień w postaci raportów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania."

Piotr Przybylski, Komputer


"SM-BOSS (...) dzięki wzbogaceniu o elementy informacji dla kierownictwa i administrację systemu stwarza wrażenie rozwiązania kompleksowego."

Tomasz Szewczyk, ComputerWorld


"Już na pierwszy rzut oka zdumiewa ilość dokumentacji dostarczonej do programu. Składa się ona ze starannie opracowanych i elegancko oprawionych instrukcji, oddzielnych dla każdego modułu."

Michał Gołębiewski, PC Kurier
Więcej informacji otrzymasz na stronach producenta - Great Plains

A co mówią użytkownicy SM-BOSSa?