Omega Computer
 
o firmie | oferta | kontakt | autoryzacje | cennik | inne
 

Czego GPS nie zrobi - jest (być może) tutaj...

Motto: Tylko twardziele nie robią backupów :)


Programiki
 • plasumx.prg - Na spotkaniu partnerów 19-20 IV 2000 r. padła propozycja wrzucania wszystkich innych potrąceń/przychodów do jednego pliku (aby łatwiej tworzyć na tej podstawie księgowania).
  Oto mikro-programik wrzucający to wszystko do pliku plasumx.dbf w wersji 1.1 - poprawki dotyczą obsługi błedów braku pliku z innymi potrąceniami (zdarza się) oraz skasowanych rekordów.
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX.
  Jako słownik kont proponuję ostatnie znaki nazwy typu przychodu/potrącenia (typy.dbf; klucz relacji: wsk+rodzaj+typ). Przykładowe algorytmy wykorzystujące utworzone pliki znajdują się tutaj.
 • summmbrt.prg - Pierwotnie programik ten służył do sumowania wartości dokumentów MM w cenie sprzedaży - może być jednak używany do sumowania dowolnych dokumentów magazynowych w cenie sprzedaży.
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX i LIST.
 • gwar02.arj - Programik powstał aby ułatwić wystawianie kart gwarancyjnych. Drukuje pozycje wybranych dokumentów RW i/lub WZ (nazwa, ilość i numer seryjny z pola UWAGIP) uzupełnione o LP z przodu i miejsce na wpisanie okresu gwarancji z tyłu. Nagłówek i stopka zawarte w plikach tekstowych. Algorytm niezbyt optymalny, ale prosty :) Wersja 0.90
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX i LIST oraz opcjonalnie konwerter Mazovia->Latin2, np. CV.
 • rkas440.prg - "Pchełka" służąca do poprawienia błędu (we wczesnej wersji 4.40) niepoprawnych obrotów i sald raportów kasowych/wyciągów bankowych w walucie systemowej (a w konsekwencji na wydrukach). UWAGA!!! Nie używaj jeżeli masz kasy lub banki walutowe! rkas440a.prg to poprawiona wersja tego programiku która sama sprawdza które kasy są w ZLN i tylko dla tych kontynuuje przetwarzanie.
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX.
 • obrp440.prg - Kolejna "pchełka" służąca do poprawienia błędu (we wczesnej wersji 4.40) "niedosuniętego do prawej" numerowania pozycji dokumentów magazynowych generowanych z zakupu/sprzedaży.
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX.
 • konta440.prg - "Pchełka" autorstwa GPS z moimi porawkami służąca do przeniesienia numeru konta z pola Bank do pola Numer w kartotece klientów - poprawiona.
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX.
 • k201i202 - program sumujący obroty kont w zadanym miesiacu wg czesci analitycznej - pomysł Adriana Wernera. Poprawiona przez niego wersja jest tutaj
  Do uruchomienia potrzebny jest FOX i LIST.
 • Opakowania - pakiecik należy skopiować do katalogu \SM\OPAK\ - składa się z dwóch części. Pierwsza nalicza bazę opakowań, tzn. tworzy jeden plik zawierający ruchy indeksów o zadanym prefiksie (domyślnie dla opakowań u klienta jest to "`"), zarówno sprzedaż, zakup jak i obroty magazynowe, z uwzględnieniem kierunku (tzn. przychód lub rozchód) oraz terminu zwrotu (różny dla różnych dokumentów. Wymaga wyłącznego dostępu do baz zakupu/sprzedaży/GM. Druga część to wydruk(i) z tej bazy. Nie wymaga wyłącznego dostępu do baz Bossa - korzysta wyłącznie z utworzonego wcześniej pliku danych - do czasu zmiany danych Ľródłowych nie jest konieczne ponowne naliczanie.
  Program nie modyfikuje baz Bossa. Do uruchomienia potrzebny jest FOX i LIST.
 • Imp_uni - coś co można użyć np. zamiast PPD. Program (skompilowany, lecz z dołączonym Ľródłem) do dołączania do bazy głównej tylko tych danych z oddziałów których w tej bazie jeszcze nie ma (na podstawie zawartości wybranych pól). Dane dotyczące łączenia baz znajdują się w pliku podawanym jako parametr IMP_UNI. Dostępne są przykłady wykorzystania.
  Do uruchomienia przykładów potrzebny jest FOX.
 • rez_do - programik naliczający ilość towarów znajdujących się na dostawach bez wygenerowanych dokumentów PZ i wpisujący ją w pole UWAGI w Kartotece Produktów. Konieczna jest zmiana struktury pliku KC.DBF - dołożenie pola REZ_DO o formacie numerycznym takim jak np. REZ_FA.
  Program jest skompilowany; dołączone Źródło.
 • ...wkrótce kolejne programiki wraz z opisami...

Uzupełnienia

 • kpr_alg.arj - Spakowane wydruki z moich algorytmów do KPIR.
  Zawiera cztery algorytmy: dla zakupu, sprzedaży, płac i ZUSu. Ten ostatni należy generować z datą poprzedniego miesiąca.
 • REJZMIA - Pusty "szwendaczek" do skopiowania do \SM\INSTAL. Wygląda na to, że w wersji 4.40 wyłapuje wyłącznie zmiany w kartotekach: produktów (bez pola cena minimalna), magazynowej i klientów (+opis, rozmowy i historia). Oglądanie rezultatów: Magazyn -> kartoteka produktów -> F11.
 • Kompensaty - Algorytm księgowania kompensat na podstawie zbioru DOKZAPLA oraz dwukrotnie (dla obu stron kompensaty) powiązanych w relacji DOKOBROT oraz KLIENCI. Wymaga minimum wersji sieciowej Bossa.

Narzędzia

 • LIST - mini przeglądarka plików tekstowych. 4kB.
 • FOX - interpreter zgodny z dBase. 233 kB.
 • NAME2DAT - program, który zamienia nazwę pliku podanego jako parametr na bieżącą datę (rozszerzenie pozostaje bez zmian). Przydaje się do backupów (w połączeniu z np. harmonogramem zadań z Windows oraz ARJem). 70 kB.
 • CV 3.70 - konwerter polskich liter w plikach tekstowych (z http://www.medialab.pl/cvservice/) skonfigurowany Mazovia -> Latin2. e-mailware. 34 kB.
 • PRINTHP - programik drukujący polskie litery na praktycznie dowolnej drukarce laserowej - Doctor Q, Public Domain. 8kB.
 • CPPC8 - ustawienie strony kodowej PC8. Potrzebne np. dla drukarki Panasonic KX-P 6500. 13B.
 • CP852NO - standardowe parametry dla drukarki HP 1100. 0.5kB.
 • R200FIX - rezydent usuwający problem zbyt szybkich procesorów dla niektórych programów (np. serwisowego do Posnetów). 1.5kB.


 • Ostatnia aktualizacja strony: 2001.06.03. Jeżeli masz uwagi lub komentarze, wyślij je tu: (2kB)